INFORMÁCIE O STAVE VYBAVOVANIA ŽIADOSTI V PROCESE PRIPOJENIA (platí iba pre žiadosti podané po 15.7.2017)

 

Zistenie stavu spracovania žiadosti o pripojenie

:
Evidenčné číslo zmluvy o pripojení k DS. Vyplniť pre zistenie stavu spracovania žiadosti o pripojenie.
 

Zistenie stavu spracovania žiadosti o montáž meradla

:
Evidenčné číslo zmluvy o pripojení k DS. Vyplniť pre zistenie stavu spracovania žiadosti o montáž meradla.
SKSPPDIS
Číslo odberného miesta, vyplniť pre zistenie stavu spracovania žiadosti o montáž meradla.
 
 
 
 
 
loading

Spracovanie požiadavky môže trvať dlhšiu dobu, prosím, čakajte.