Samoodpočet pre kategóriu Domácnosť a Maloodber do 60.000 m³ / rok

 

Miesto a dátum odpočtu

SKSPPDIS
Jednoznačný identifikátor miesta odberu plynu, ktorý sa skladá z 20 znakov v tvare (SKSPPDISXXXXXXXXXXXX). Číslo miesta dodávky je uvedené vo faktúre za dodávku zemného plynu.
* :
meradlo
* :
Vyplňte dátum odčítania stavu Vášho meradla nie starší ako 5 dni.
 
 
 
* takto označené položky sú povinné
 
 
loading

Spracovanie požiadavky môže trvať dlhšiu dobu, prosím, čakajte.